Kansspelbelasting

Ondanks het feit dat er vandaag de dag nog steeds geen officiële regelgeving bestaat in Nederland met betrekking tot kansspelen is het zo dat er een zogenaamde kansspelbelasting in rekening kan worden gebracht. Deze belasting kan op twee verschillende manieren worden aangerekend. In eerste instantie kan de belasting in rekening worden gebracht bij winnaars van bepaalde kansspelen, Kansspelbelastingmaar ook organisatoren kunnen geconfronteerd worden met deze toch wel vervelende kost. Wil je graag weten wanneer je nu precies deze belasting dient te betalen en vooral hoeveel deze bedraagt? Lees dan snel verder en kom er alles over te weten!

Hoeveel bedraagt de kansspelbelasting?

De kansspelbelasting bedraagt 29 procent. Er bestaat onduidelijkheid over het bedrag waarop de belasting moet worden betaald. Wanneer we letterlijk afgaan op de regelgeving van de belastingdienst geldt dat het bedrag verschuldigd is op elke prijs die wordt ontvangen. Met andere woorden, wanneer je 1.000 euro wint betekent dit dat er hierop een belasting moet worden betaald. Wat gebeurt er echter wanneer je reeds 750 euro hebt ingezet? In principe moet de belasting dan slechts worden betaald over de meerwaarde, zijn dus 250 euro. Echt concrete duidelijkheid bestaat er hier evenwel niet over waardoor de regels van de Belastingdienst nog voor enige interpretatie vatbaar zijn.

Ingehouden of zelf betalen?

De kansspelbelasting kan op twee verschillende manieren worden betaald. In eerste instantie kan deze belasting worden afgetrokken door de organisator van het kansspel. Stel dat er bijvoorbeeld een geldprijs is gewonnen van 10.000 euro. Over dit bedrag is er 29 procent kansspelbelasting verschuldigd. Dit maakt een totaal van 2.900 euro. De organisator kan in de voorwaarden aangeven dat de belasting wordt afgehouden en meteen wordt doorgestort naar de Belastingdienst. In het tweede geval is het niet de winnaar die de kansspelbelasting betaalt, maar wel de organisator van het kansspel. De berekening is dan als volgt:

Er is een bedrag gewonnen van 3.000 euro. Dit bedrag vermenigvuldigen we met 100/71 wat een totaal maakt van 4.225 euro. Hierop wordt er een belasting berekend van 29 procent wat uitkomt op 1.225 euro. In deze situatie moet dit bedrag worden doorgestort naar de Belastingdienst. Op welke manier de kansspelbelasting precies wordt berekend en hoe deze dient te worden doorgestort kan sterk afhankelijk zijn van de situatie in kwestie.

Wat bij periodiek gokken?

In principe ben je verplicht om de kansspelbelasting binnen één maand te betalen nadat je een bepaalde prijs hebt gewonnen. Wat doe je echter wanneer je er voor kiest om op periodieke basis te gokken? In dat geval kiezen mensen er doorgaans voor om de aangifte pas aan het einde van het jaar te doen. Dit is het geval omdat de kansspelbelasting uitsluitend moet worden betaald over de gerealiseerde winst. Wanneer je in het jaar 10.000 euro hebt ingezet en je in totaal 11.000 euro op de spelersrekening hebt staan zal je dus over de 1.000 euro winst kansspelbelasting moeten betalen. Dit is namelijk de gerealiseerde winst.

Geldt er ook een vrijstelling voor bepaalde bedragen?

In twee situaties is er sprake van een vrijstelling voor wat het betalen van de kansspelbelasting betreft. In het eerste geval is dit zo wanneer het bedrag dat wordt gewonnen lager ligt dan 449 euro. Met andere woorden, alle behaalde winsten die uit één of meerdere kansspelen die samen minder zijn dan 449 euro worden niet belast en kunnen integraal naar je bankrekening worden overgemaakt. Dit geldt eveneens in het geval dat de prijs die wordt ontvangen niet hoger ligt dan de inleg die wordt betaald. Met andere woorden, stort je 100 euro op de spelersrekening van een bepaald online casino en win je uiteindelijk slechts 60 euro? In dat geval is er sprake van een verlies van 40 euro waardoor er geen belasting is verschuldigd. Let wel op, dit bedrag kan niet in de belastingaangifte in mindering worden gebracht.

CASINO TIP

200 gratis spins bij Polder casino!

KLIK HIER VOOR DE SPINS